Σήραγγα Ποδονίφτη

Η σήραγγα αντιμετωπίζει την ροή του ομώνυμου ρέμματος και εντάσσεται στις παράλληλες εργασίες της Αττικής Οδού Η σύμβαση ανατέθηκε από την Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / ΣΕ.ΡΑ και εντάσσεται στις παράλληλες εργασίες της Αττικής Οδού, και ειδικότερα στην διευθέτηση του Ρέμματος Ποδονίφτη. Το έργο περιλαμβάνει την διάνοιξη και τελική επένδυση της σήραγγας Ποδονίφτη 1.320 μέτρων, υπόγειου τμήματος και 2 cut&cover 14,50 & 32,50 μ. αντίστοιχα

Αναζήτηση: