ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
12/1997-12/2039
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
622 mil € (partic.:18,94%)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
12/1997-12/2004

Design, construction, financing, operation and maintenance of the cable-stayed bridge of Rion-Antirrion through a Concession Contract for a period of 42 years.
Project Value: 800 mil € (participation:20,53%)

Αναζήτηση: