ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 1.023.665
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2004 – 2005

Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) έκτασης 10.000 m2 , που αποτελείται από βιομηχανικό κτίριο μεταλλικής κατασκευής 2.000 m2 , με διώροφο κτίριο διοίκησης έκτασης 280 m2 και τις σχετικές Η/Μ εγκαταστάσεις.

Αναζήτηση: