Προαστιακός Σιδηρόδρομος, τμήμα Τρείς Γέφυρες-Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών-Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος

Κατασκευή της υποδομής του σιδηροδρόμου, του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και λοιπών έργων επιδομής για την σύνδεση της γραμμής έως το νέο αερολιμένα στα Σπάτα Η σύμβαση αφορά στην “Κατασκευή έργων υποδομής Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων υποδομής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και όλων των απαιτούμενων έργων επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών, για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ – νέο αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα”. Η διάρκεια περαίωσης του έργου, το οποίο εκτελείται μέσω κοινοπρακτικού σχήματος, είναι 36 μήνες.

Αναζήτηση: