Πλανητάριο Ευγενίδειου Ιδρύματος

Πλήρης αποπεράτωση του νέου Πλανηταρίου και του Κέντρου Επιστημών του Ιδρύματος, με την κατεδάφιση υφιστάμενων κτιρίων και την ανέγερση υπερσύγχρονου αμφιθεάτρου και άλλων κύριων και βοηθητικών χώρων Το έργο ανατέθηκε από το ιδιωτικό Ευγενίδειο Ίδρυμα και περιέλαβε κατεδαφίσεις ορισμένων υφιστάμενων κτισμάτων, εκσκαφές και αντιστηρίξεις, φρεατοπασσάλους, την αντιστήριξη διατηρητέων τοίχων και την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Πλανηταρίου & Κέντρου Επιστημών. Οι υπέργειοι χώροι καταλαμβάνουν έκταση 3.500 τ.μ. περίπου και οι υπόγειοι 1.600 τ.μ. περίπου. Το κτίριο περιλαμβάνει αμφιθέατρο 280 θέσεων με σύστημα interactive και μεταφραστικά συστήματα. Χαρακτηριστικό του έργου είναι η κατασκευή νέου θόλου διαμέτρου 24 μέτρων και η ανακατασκευή του υπάρχοντος θόλου ως “τεχνητού ουρανού”.

Αναζήτηση: