Παράκαμψη Ναυπάκτου

Ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού της πόλης με την κατασκευή όχι μόνο της κεντρικής αρτηρίας αλλά και σήραγγας, οδικών κόμβων και βοηθητικών παρακαμπτήριων οδών H σύμβαση ανατέθηκε από την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αφορά στην ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού της πόλης της Ναυπάκτου με την κατασκευή και την βελτίωση του τμήματος από την περιοχή ρέμματος Σκά μέχρι τον κόμβο Ξηροπήγαδου, συμπεριλαμβανομένης της παρακαμπτηρίου οδού, μήκους 7,0 χλμ. περίπου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται, εκτός των εργασιών της κεντρικής αρτηρίας, οι εργασίες κατασκευής σήραγγας 400 μ. περίπου, δύο οδικών κόμβων και των βοηθητικών παρακαμπτήριων οδών. Η ολική προθεσμία του έργου είναι 32 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αναζήτηση: