Ανέγερση των κτιρίων του Πανεπιστημίου από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία Το έργο εκτελέσθηκε κοινοπρακτικά, περιλαμβάνοντας την κατασκευή από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία των κτιρίων διοίκησης και διδασκαλίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στα περίχωρα της Μυτιλήνης.

Αναζήτηση: