ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
2008 - 2014
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2.098.650.000,00 €

Design, construction, financing, operation and maintenance of Elefsina – Corinth – Patras Motorway.

One of the most sizeable road projects ever constructed in Greece, Olympia Odos is a 201.5 km motorway, serving as the main link between Athens and the port of Patras and, though the Rion – Antirrion Bridge, Western Greece.

Αναζήτηση: