Αναμόρφωση μεγάλου συγκροτήματος προκατασκευασμένων ξενώνων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα Το έργο “ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά: Αναμόρφωση – Ξενώνες” υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και περιέλαβε τη μελέτη και κατασκευή 60 προκατασκευασμένων ξενώνων (σε 15 συγκροτήματα των 4 ξενώνων έκαστο), συνολικού εμβαδού 2.400 τ.μ. περίπου. Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε επίσης την μελέτη και κατασκευή όλων των απαραίτητων τεχνικών έργων περίφραξης και αντιστήριξης, καθώς και όλων των έργων συλλογής και απορροής όμβριων, αποστραγγίσεων και αποχετεύσεων που απαιτεί η προστασία και η εύρυθμη λειτουργία του.

Αναζήτηση: