Νοσοκομείο & Σταθμός Αυτοκινήτων

Ανέγερση νοσοκομείου σε επίπεδο κλειστού κελύφους και συνδεδεμένου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τέλεσης των Πανασιατικών αγώνων του 2006.

Ο Όμιλος συμμετέχει σε κοινοπραξία η οποία ανέλαβε από την Κυβέρνηση του Qatar την κατασκευή εντός προθεσμίας 620 ημερών των κτιρίων ενός νοσοκομείου και ενός υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ενόψη της ετοιμασίας της χώρας για την τέλεση των Πανασιατικών Αγώνων του 2006. Το έργο της κατασκευής του νοσοκομείου σε επίπεδο κλειστού κελύφους περιλαμβάνει τις εκσκαφές, τις χωματουργικές εργασίες και τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένης της Σήραγγας Δικτύων που ενώνει το Νοσοκομείο με το Κεντρικό Συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας, τις μονώσεις οροφών, την αντικεραυνική προστασία και τις εξωτερικές τοιχοδομές, καλύψεις, υαλοπετάσματα, θύρες και υαλοστάσια. Ο υπόγειος οβάλ σταθμός αυτοκινήτων έχει χωρητικότητα 556 θέσεων και θα κατασκευαστεί μέσα στον ελλειπτικό ανισόπεδο κόμβο που κατασκευάζεται μπροστά από το Νοσοκομείο.

Αναζήτηση: