Ανέγερση νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ εγκαταστάσεων και της προμήθειας του ιατρικού εξοπλισμού Το έργο αφορούσε στην μελέτη και εκτέλεση των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την ανέγερση και αποπεράτωση του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου, καθώς και στην προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού.

Αναζήτηση: