Ανέγερση του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ εγκαταστάσεων Το έργο αφορούσε στην μελέτη και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου Νοσοκομείου της πόλης

Αναζήτηση: