Το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου» περιλάμβανε: την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την κατασκευή των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εγκαταστάσεων (κεντρική αποστείρωση, απολύμανση, συστήματα ασφάλειας και παρακολούθησης κα) και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (περίπου 60 στρεμμάτων). Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με Ανάδοχο την J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

Αναζήτηση: