Νέα Πτέρυγα Τζάννειου Νοσοκομείου

Μελέτη και πλήρης ανέγερση νέας πολυόροφης νοσοκομειακής πτέρυγας, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ εγκαταστάσεων και του βασικού ιατρικού εξοπλισμού. Το έργο αφορούσε στην κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων και την μελέτη & πλήρη ανέγερση της νέας πολυόροφης πτέρυγας του Νοσοκομείου, η οποία αποτελείται από 3 υπόγεια και 5 υπέργειους ορόφους, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ εγκαταστάσεων και την προμήθεια και εγκατάσταση του βασικοί ιατρικού εξοπλισμού. Η συνολική επιφάνεια της νέας πτέρυγας είναι 12.000 τ.μ. και περιλαμβάνει 139 κλίνες και 18 χειρουργεία.

Αναζήτηση: