Ξενοδοχείο Πεντελικόν

Κατασκευή τριών νέων κτιρίων ξενώνων καθώς και τροποποιήσεις και προσθήκες στις υφιστάμενές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Το έργο ανατέθηκε από τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη ΑΕ και αφορά στην κατασκευή τριών νέων κτιρίων ξενώνων καθώς και τροποποιήσεις και προσθήκες στο υφιστάμενο Ξενοδοχείο Πεντελικόν στο Κεφαλάρι. Δύο από τα νέα κτίρια , επί των οδών Αύρας και Δηληγιάννη, είναι τριόροφα με υπόγειο και τρία υπόγεια χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 7.990 τ.μ., ενώ το κτίριο επί της οδού Φιλαδελφέως είναι διόροφο με υπόγειο και τρία υπόγεια χώρων στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 4,890 τ.μ.

Αναζήτηση: