Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο & Νέος Ιππόδρομος Αθηνών

Μελέτη και κατασκευή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και του νέου Ιπποδρόμου της πρωτεύουσας, με όλες τις συναφείς βοηθητικές εγκαταστάσεις και μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων Το έργο ανατέθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ο Όμιλος ως leader και περιλάμβανε την μελέτη και κατασκευή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας, του νέου Ιπποδρόμου Αθηνών καθώς και χώρου στάθμευσης για 4.000 αυτοκίνητα σε περιοχή έκτασης 2.030 στρεμμάτων. Το Ιππικό Κέντρο αποτελείται από Αρένα Δεξιοτεχνίας και Αρένα Υπερπήδησης Εμποδίων, αρκετές αρένες προθέρμανσης και προπόνησης, κλειστή αρένα, ημίκλειστη αρένα προθέρμανσης, σταύλους χωρητικότητας 320 ίππων και πλήθος βοηθητικών χώρων όπως αποθήκες ζωοτροφών, κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, ιατρεία, dopping control, πεταλωτήριο κλπ. Το συγκρότημα του Ιπποδρόμου περιλαμβάνει τον κύριο στίβο και τον στίβο προπόνησης, το κτίριο εισόδου και το κεντρικό κτίριο, δύο συγκροτήματα σταύλων χωρητικότητας 1.610 ίππων, αποθήκες ζωοτροφών, μονάδες συντήρησης κλπ.

Αναζήτηση: