Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο

Μελέτη και κατασκευή του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας & εγκατάστασης του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Το έργο “Μελέτη – Κατασκευή οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Aγ. Ανάργυροι” υλοποιείται για λογαριασμό της ΔΕΠΑΝΟΜ μέσω κοινοπρακτικού σχήματος. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή των οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου Aγ. Ανάργυροι. Στη σύμβαση, διάρκειας 42 μηνών από την υπογραφή της, περιλαμβάνεται επίσης η κατεδάφιση των υπαρχόντων κτιρίων, περίπου 33.000 κυβικών μέτρων.

Αναζήτηση: