Επέκταση Μετρό, γραμμή 3

Κατασκευή της σήραγγας, των φρεατίων αερισμού της σήραγγας και των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων του Σταθμού και των φρεάτων Η σύμβαση εκτελείται κοινοπρακτικά και ανατέθηκε από την Αττικό Μετρό ΑΕ, με αντικείμενο την κατασκευή σήραγγας με τη μέθοδο NΑΤΜ μήκους 805 μέτρων και σήραγγας με την μέθοδο ΤΒΜ μήκους 6.445 μέτρων, καθώς και 8 φρεατίων φυσικού αερισμού της σήραγγας και τα αρχιτεκτονικά τελειώματα του Σταθμού και των φρεάτων.

Αναζήτηση: