ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ (ΚΕΛΨ) (Α-417)

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 12.458.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2007 - 2012

Ηλεκτρική και Θερμική μονάδα Συμπαραγωγής με φυσικό αέριο 14 MWe, συμπεριλαμβανομένου της γεννήτριας του αεροστροβίλου, μετασχηματιστών, συμπιεστή αερίου, διαχείρισης απαερίων, καθώς και του υποστηρικτικού κτιρίου.

Επέκταση της υπάρχουσας Μονάδας Συμπαραγωγής (7,125MWe) του παραγόμενου βιοαερίου κατά 4,25 MWe, περιλαμβάνοντας την εγκατάσταση δύο μηχανών,κυκλώματος «intercooler», εναλλάκτες θερμότητας, μαζί με όλων απαραίτητο εξοπλισμό.

Αναζήτηση: