ΑΒΑΞ: Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά – ΕΤΕΘ: Κατασκευή οδού Απομαρμά – Καστέλλι στην Κρήτη

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 116,446,000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
03/2007 - 10/2016

Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλι στην Κρήτη.

  • ΑΒΑΞ: Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (χ.θ. 22+170 – 29+990)
  • ΕΤΕΘ: Κατασκευή οδού Απομαρμά – Καστέλλι (χ.θ. 29+990 – 37+900)

Πρόκειται για την κατασκευή οδικής αρτηρίας συνολικού μήκους 15,8 km και πλάτους από 12,50m έως 16,00m, που περιλαμβάνει σήραγγες συνολικού μήκους 1.500 m, κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους 1.000m, Lane Covers, 3 ανισόπεδους κόμβους, Άνω & Κάτω διαβάσεις, μεταφορά και επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων, καθώς και άλλα τεχνικά οδοποιίας.

Αναζήτηση: