Συμμετοχή στην κοινοπραξία κατασκευής και την παραχωρησιούχο εταιρία εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου ο οποίος διατρέχει την Αττική, αλλά και στην κατασκευή και την παραχωρησιούχο εταιρία των συνδεδεμένων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στον Ασπρόπυργο και την Παλλήνη

Ο Όμιλος συμμετείχε με ποσοστό που κυμάνθηκε περίπου στο 27% στην αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή της Αττικής Οδού και ελέγχει μετοχικά ποσοστό της τάξης του 30,8% στην παραχωρησιούχο κοινοπραξία που ανέλαβε την εκμετάλλευσή του για περίοδο 25 ετών. Το έργο περιλαμβάνει κλειστό αυτοκινητόδρομο συνολικού μήκους 72 χλμ με τρείς λωρίδες κυκλοφορίας και 1 λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση, και διαθέτει 28 ανισόπεδους κόμβους, 95 άνω διαβάσεις 55 κάτω διαβάσεις, 8 πεζογέφυρες και 24 σήραγγες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος μετέχει με ποσοστό 35% και στην εταιρία ΣΕΑ – Αττικοί Σταθμοί Α.Ε. που έχει αναλάβει την κατασκευή των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της Αττικής Οδού. Η σύμβαση παραχώρησης αφορά σε περίοδο 22 ετών για την αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή και εκμετάλλευση δύο Σταθμών Εξυπηρέτησης, στον Ασπρόπυργο και την Παλλήνη.
www.attiki-odos.gr

Αναζήτηση: