Αρχαιολογικός Χώρος Ακρωτηρίου

Κάλυψη του αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου Θήρας με κατασκευή στεγάστρου, Η/Μ εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων Η σύμβαση ανατέθηκε από την Αρχαιολογική Εταιρία και αφορά στην κάλυψη του Αρχαιολογικού χώρου του Ακρωτηρίου Θήρας, εκτάσεως 13.000 τ.μ. Το έργο περιλαμβάνει την καθαίρεση του παλαιού στεγάστρου και την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την δοκιμαστική λειτουργία και την συντήρηση του νέου στεγάστρου, τις απαραίτητες Η/Μ και λοιπές εγκαταστάσεις, τους χώρους υποστήριξης και Η/Μ εγκαταστάσεων, τους βοηθητικούς χώρους και τμήμα του περιβάλλοντος χώρου.

Αναζήτηση: