ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Περιορίστε την αναζήτησή σας μέσω των φίλτρων αναζήτησης ορίζοντας ειδικότητα, τοποθεσία και χώρο εργασίας.

Contract Engineer
+
Tender Engineer-Energy EPC Projects
+
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εργοταξίου
+
Βοηθός Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας
+
Γεωπόνος
+
Εργοδηγός
+
Ηλεκτρολόγοι
+
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (TASK)
+
Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές
+
Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές για το «MINTIA POWER STATION»
+
Ηλεκτροτεχνίτης (TASK)
+
Λεβαδόροι για το «MINTIA POWER STATION»
+
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΒΜ
+
Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
+
Μηχανολόγος Μηχανικός (TASK)
+
Μηχανολόγος Μηχανικός για Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού
+
Μηχανολόγος Μηχανικός Διεργασιών (Μechanical Process Engineer)
+
Μονταδόροι για το «MINTIA POWER STATION»
+
Οδηγοί
+
Πολιτικοί Μηχανικοί (Τεχνικό Γραφείο)
+
Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικά)
+
Πολιτικός Μηχανικός (Τμήματος Προμηθειών)
+
Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου
+
Σχεδιαστής με Εξειδίκευση στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
+
Τοπογράφος Μηχανικός Πεδίου
+
Υδραυλικοί
+
Υδραυλικός (TASK)
+
Υπάλληλος Tμήματος Προσωπικού
+
Χειριστές
+
Ψυκτικός (TASK)
+