ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (backup)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
29/09/2022

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για την Μαρίνα Αθηνών:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΡΔΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ

Ο νέος/α υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος/η για τα παρακάτω:

•Εποπτεία του συνόλου των λιμενικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αθηνών.
•Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις λιμένα και κτιρίων, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, συστήματα ενεργής πυροπροστασίας και ασφάλειας).
•Συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων και ασφάλειας της Μαρίνας.
•Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του συνόλου των κτηριακών υποδομών κι εγκαταστάσεων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες, Γνώσεις και Εμπειρία:

•Πτυχίο από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ στις παραπάνω ειδικότητες.
•Προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε επιχειρήσεις όπως: εταιρείες συντήρησης εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς ή τουριστικούς λιμένες, αεροδρόμια, μεγάλα σκάφη αναψυχής.
•Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
•Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν.
•Πελατοκεντρική συμπεριφορά.
•Ομαδικό πνεύμα.

Να επισημάνουμε ότι η θέση εργασίας περιλαμβάνει εβδομαδιαίο κυλιόμενο ωράριο.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXHMAR012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη Κα. Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr
websites: www.avax.gr,
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/ldpq

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
07/10/2022

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής.
• Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική μηχανογραφική υποδομή.
• Εμπειρία σε Networking, (switching, routing, firewalling, VPNs).
• Εμπειρία σε περιβάλλον Microsoft Windows Server Services & Technologies (AD, DHCP, DNS) και Linux (CentOS, Ubuntu).
• Εμπειρία σε Mailing Systems, Backup Systems and Virtualized environment.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΔ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/prd7

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΒΕΡΟΙΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΒΕΡΟΙΑ):

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ιδανικά με κατεύθυνση Logistics).
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΑΠ0012022WMB
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/7g9e

 

 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ

Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ (ιδανικά με κατεύθυνση Logistics).
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΑΠ0012022WM
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/1e11

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΤ&ΥΤ
(ΒΕΡΟΙΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΒΕΡΟΙΑ):

Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων Μηχανημάτων

Βοηθούς Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων  Μηχανημάτων

Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε τεχνικά  έργα/εργοτάξια.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛ0012022WMb
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/dvq1

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΤ&ΥΤ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):

Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων Μηχανημάτων

Βοηθούς Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων  Μηχανημάτων

Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε τεχνικά  έργα/εργοτάξια.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛ0012022WM
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/mrg3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΤ&ΥΤ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το Κεντρικό Συνεργείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης:

Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων Μηχανημάτων

Βοηθούς Ηλεκτρολόγους  Οχημάτων  Μηχανημάτων

Ηλεκτρολόγους ΜΤ & ΥΤ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε τεχνικά  έργα/εργοτάξια.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

 Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛ0012022WMTH
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/jrn5

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
(ΒΕΡΟΙΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΒΕΡΟΙΑ):

Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΣ0012022WMB
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/8w8d

 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):

Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΣ0012022WMPT
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/99yq

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το κεντρικό συνεργείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης:

Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΣ0012022WMΘ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/217m

ΛΙΠΑΝΤΕΣ (ΒΕΡΟΙΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΒΕΡΟΙΑ):

Λιπαντές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΛΠ0012022WMΒ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/ldnm

ΛΙΠΑΝΤΕΣ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):

Λιπαντές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΛΠ0012022WMPT
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/rvno

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ):

 • Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων
 • Βοηθούς Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Γνώση στην επισκευή μηχανημάτων έργου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΤΧΝ0012022WMPT
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/4onz

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΒΕΡΟΙΑ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το έργο West Macedonia (ΒΕΡΟΙΑ):

 • Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων
 • Βοηθούς Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Γνώση στην επισκευή μηχανημάτων έργου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΤΧΝ0012022WMB
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/evwp

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
10/11/2022

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά για το κεντρικό συνεργείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης:

 • Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων
 • Βοηθούς Τεχνίτες Μηχανικούς Συνεργείου Βαρέων Οχημάτων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Γνώση στην επισκευή μηχανημάτων έργου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΤΧΝ0012022WMΘ
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Fax: 210-6375761

E-mail:humres@avax.gr

website:  www.avax.gr

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/n548

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
13/01/2023

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η θέση έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση Corporate Kινδύνων   του Ομίλου ΑΒΑΞ  στις Τεχνικές Ασφαλίσεις (Κατά Παντός Κινδύνου Έργων), Γενικής Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας. Η θέση θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου.

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Μελέτη ασφαλιστικού κινδύνου, προσδιορισμός κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων
 • Ανάλυση συμβατικών απαιτήσεων ασφάλισης και λοιπών ευθυνών επί εργολαβικών συμβάσεων ή προκηρύξεων διαγωνισμών
 • Σχεδιασμός ασφαλιστικού προγράμματος και RFP’s για έρευνα ασφάλισης  στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά
 • Επικοινωνία με Μεσίτες Ασφάλισης και Ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση προσφορών ασφάλισης, κατάρτιση συγκριτικού  πίνακα
 • Διαπραγμάτευση προσφορών για τοποθέτηση κίνδυνων
 • Ενημέρωση μητρώου ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ανανεώσεις ή παρατάσεις
 • Διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων & ζημιών
 • Επιθεωρήσεις έργων (site surveys)
 • Σχεδιασμός διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων & ασφαλιστικών προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 έτη ως  Underwriter σε ασφαλιστική εταιρία   ή Μεσιτική εταιρία   με εμπειρία σε  Τεχνικές  Ασφαλίσεις (Κατά παντός Κινδύνου Έργων- CAR),  Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής  Ευθύνης,  Περιουσίας
 • Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο, ασφαλιστική ορολογία
 • Αρίστη γνώση όρων ασφάλισης διαφορετικών κλάδων
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα, οργανωτικές δεξιότητες
 • Αποφασιστικότητα, ευελιξία
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXINSUR23
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Υπόψη: Κας Α. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,

E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/47zj

 

 

ORACLE J.D. EDWARDS CNC ADMINISTRATOR
27/01/2023

AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, with a long track record of successful project deliveries, signature infrastructure works, company growth, contribution to the Greek economy and acclaimed status in international markets. The group that has been listed on the Athens Stock Exchange since 1994 and records an exceptional course, with a development plan based on the business pillars of Construction, Concessions and Energy, seeks:

ORACLE J.D. EDWARDS CNC ADMINISTRATOR

Experience-Qualifications:  

 • At least 3+ years IT experience with recent focus around J.D. Edwards EnterpriseOne (preferably 9.2 version) in day-to-day CNC administration and support activities.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • University degree in IT is preferred.
 • Work efficiently with Databases, SQL, Data extracts, BSSV.
 • Should have good understanding of Oracle JDE XE 9.X CNC installation Configuration incl. JAS HTML Server manager, Web services, Webserver, Enterprise server, environments, etc.
 • Support and maintenance of multiple environments.
 • Working knowledge on custom path code definition and environments, Job queue, Printer setups.
 • Web client and Fat client management.
 • ESU ASU management.
 • Expertise in Data source management Object configurations mappings.
 • Monitoring activity of CPUDisk memory, Kernel jobs, HTML, AIS, BSSV server instances including periodic system health check Audit.
 • Good knowledge of CNC maintenance activities like enterprise server restart, server logs, archive, etc.
 • Assist with issue troubleshooting, tracking and resolution.

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/3ggx

Interested candidates may send their CV with the code:

AVAXJDEA23

at humres@avax.gr, Website: www.avax.gr,

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

ORACLE J.D. EDWARDS FUNCTIONAL CONSULTANT
27/01/2023

AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, with a long track record of successful project deliveries, signature infrastructure works, company growth, contribution to the Greek economy and acclaimed status in international markets. The group that has been listed on the Athens Stock Exchange since 1994 and records an exceptional course, with a development plan based on the business pillars of Construction, Concessions and Energy, seeks:

ORACLE J.D. EDWARDS FUNCTIONAL CONSULTANT

Experience – Qualifications 

 • At least 5+ years IT experience with recent focus around J.D. Edwards EnterpriseOne (preferably 9.2 version) in functional consulting and Security activities.Excellent written and verbal communication skills.
 • A minimum of 4 years’ experience in ERP Implementations and knowledge and experience with JDE modules
 • Strong JD Edwards (JDE) Distribution skills, with other areas such as Financials or HR Modules desirable
 • Knowledge of DBMS and SQL Statements
 • Able to manage sensitive and sometimes confidential information

Job Description and Responsibilities:

 • Provide detailed support to JDE users to resolve problems and issues and to identify means to prevent future re-occurrences;
 • Proposing systems solutions and identifying opportunities for efficiency and process improvement.
 • Assisting in the creation of business requirements, workflows, system design, and functional specifications.
 • Plans and prepares managerial and technical reports, and instructional manuals of program enhancements and improvements.
 • Create Watchlists, One View Reporting, Cafe1, Composed Pages, Advanced Queries, Form Extensions, Notifications.
 • Support & maintenance of user profiles and security.

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/q99y

Interested candidates may send their CV with the code:

AVAXJDEFC23

at humres@avax.gr, Website: www.avax.gr,

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEER)
10/03/2023

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά:

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEER)

Η θέση αφορά τον τομέα Αυτοματισμού και Οργάνων του Ενεργειακού Τομέα του Ομίλου ΑΒΑΞ για έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, μελέτη συστημάτων ελέγχου (DCS,ESD,FGS), οργάνων, βανών ελέγχου, BMS.
 • Προετοιμασία εγγράφων και σχεδίων όπως λογικά διαγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά φυλλάδια, οδεύσεις καλωδίων, τερματισμούς καλωδίων, αρχιτεκτονική συστήματος.
 • Αξιολόγηση προμηθευτών και προσφορών.
 • Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού στα υπό εκτέλεση έργα.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε έργα θερμοηλεκτρικών ή/και Oil & Gas σταθμών.
 • Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office.
 • Γνώση AutoCAD επιθυμητή.
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα, οργανωτικές δεξιότητες.
 • Αποφασιστικότητα, ευελιξία.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με Κωδικό «I&C-ENG-ATH_2023_1»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 29, Μαρούσι 15125
Τομέας Ενεργειακών Έργων.

Υπόψη: Κας Α. Σαμαρά.

Τηλ.:210-6375427,

E-mail: asamara@avax.gr

website: www.avax.gr

ELECTRICAL ENGINEERS
10/03/2023

AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, with a long track record of successful project deliveries, signature infrastructure works, company growth, contribution to the Greek economy and acclaimed status in international markets. The group that has been listed on the Athens Stock Exchange since 1994 and records an exceptional course, with a development plan based on the business pillars of Construction, Concessions and Energy, seeks:

Electrical Engineers

full time – unlimited

Objectives

As Electrical Engineer you will be part of the AVAX S.A. energy works sector engineering team, supporting the engineering, procurement, and new business teams with electrical engineering design, modelling and electrical apparatus measurement.

Primary Responsibilities

 • Prepares updates and checks calculations for detailed engineering (Performing design calculations, 2D and 3D design work)
 • Contributes to optimization of material quantities by proposing valued engineering solutions (technical responsibility of Material Requisition)
 • Ensures timely internal and external reporting on engineering / requisitioning activities to the group leader.
 • Interfaces with other discipline specialist engineers and possibly project support
 • Assists in developing project Requests for Proposals (RFP’s) to contractors for bidding purposes
 • Reviewing of EPC technical documentation to comply with the developer’s and applicable legal requirements
 • Review project design and bill of quantity to ensure compliance with EPC contracts
 • Implementation of system design standards and optimizations proposed by international system design
 • Ensure that the technical project documentation inclusive of drawings are accurate during all phases of the project lifecycle

Qualifications And Experience

 • Electrical Engineering Degree or Diploma (5-year degree)
 • Problem-solving skills, written and verbal communication skills, time management and organizational skills
 • Design / Drafting software experience (AUTOCAD etc.)
 • Knowledge of general software (MS Office etc.)
 • Ability to work in a team environment and handle multiple project responsibilities
 • Willing to work on a national and international environment
 • Fluent in English (written and spoken)
 • Fluent in Greek (written and spoken)

Desirable Attributes

 • Good communication skills, both orally and in writing
 • Open-minded and flexible
 • Capable of independent decision-making
 • Result and detailed-orientated approach
 • Strong team spirit
 • Enjoy being challenged technically
 • Willing to travel locally and internationally

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment

To apply please submit your resume and cover letter at:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με Κωδικό «ELEC-ENG-ATH_2023_1»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 29, Μαρούσι 15125
Τομέας Ενεργειακών Έργων

Υπόψη: Κας Α. Σαμαρά

Τηλ.:210-6375427,

E-mail: asamara@avax.gr

website: www.avax.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (CHEMICAL ENGINEER)
13/03/2023

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά:

ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (CHEMICAL ENGINEER)

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, μελέτη, θέση σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού (πόσιμου, υφάλμυρου, θαλασσινού, συμπυκνώματος κλπ), με χρήση διαφόρων τεχνολογιών για την παραγωγή νερού κατάλληλης ποιότητας για την εκάστοτε απαιτούμενη διεργασία.
 • Προετοιμασία εγγράφων όπως τεχνικές προδιαγραφές, datasheets, Process & Instrumentation Diagrams (P&IDs), Process & Flow Diagrams (PFDs).
 • Eκτέλεση σύνθετων υπολογισμών για τη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, είτε σε φάση προσφοράς είτε σε φάση εκτέλεσης του έργου.
 • Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών.
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές του αντίστοιχου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων στα υπό εκτέλεση έργα με παρουσία στο εργοτάξιο.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων δειγματοληψίας, δοσομέτρησης & διαχείρισης ελαιωδών αποβλήτων).  Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (industrial waste water treatment). Eργοταξιακή εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα θα εκτιμηθεί.
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού (ΑΕΙ). Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της θέσης θα εκτιμηθούν.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office.
 • Καλή γνώση AutoCAD.
 • Μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια, οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Πνεύμα ομαδικότητας, εργατικότητα και υπευθυνότητα.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Η θέση αφορά το Τμήμα Διεργασιών (Process Department) του Ενεργειακού Τομέα του Ομίλου ΑΒΑΞ για έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

ΑΒΑΞ Α.Ε., με Κωδικό:

«CH-ENG-ATH_2023_1»
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 29, Μαρούσι 15125
Τομέας Ενεργειακών Έργων.

Υπόψη: Κας Α. Σαμαρά.

Τηλ.:210-6375427,

E-mail: asamara@avax.gr

website: www.avax.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
03/04/2023

Ο  Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναζητά:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ (έλεγχος, υποβολή, και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»)
 • Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών))
 • Έκδοση μισθοδοσίας, αποστολή ΑΠΔ
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών τμήματος προσωπικού (Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις, αποχωρήσεις, δανεισμού, απόσπασης εργαζομένων στο εξωτερικό, προγράμματα εργασίας, μεταβολές ωραρίων, κλπ.)
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση αρχείων εργαζομένων
 • Παρακολούθηση και αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ (κατεύθυνση λογιστική, HR, διοίκηση επιχειρήσεων)
 • Γνώση του προγράμματος Scan HRMS της Epsilonnet
 • Γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»
 • Γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel – Word – Outlook)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο τουλάχιστον 3 ετών.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPAYR23
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762,
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/x8l1

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο humres@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa 
  Αναζήτηση: