03 Ιουνίου 2003

Υπογραφή Σύμβασης Έργου Ολοκλήρωσης Οδού Παράκαμψης Ναυπάκτου

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 26/05/2003 υπεγράφη από την ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Εταιρεία «ΕΤΕΘ Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία κατά 100% της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. η Σύμβαση γιά την κατασκευή του Εργου :

«Ολοκλήρωση οδού ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, – Τμήμα Γ’», προϋπολογισμού 12,6 εκ. €.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και η βελτίωση του τμήματος με το οποίο ολοκληρώνεται η Παράκαμψη Ναυπάκτου, από την περιοχή ρέμματος Σκά μέχρι τον κόμβο Ξηροπήγαδου (άνω διάβαση Ε.Ο. (Κ5) μετά της παρακαμπτηρίου (Κα~Κβ)), μήκους 7,0 χλμ. περίπου.

Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται, εκτός των εργασιών της κεντρικής αρτηρίας, οι εργασίες κατασκευής Σήραγγας 400 μ. περίπου και δύο κόμβων Κ4 & Κ5, καθώς και των βοηθητικών παρακαμπτήριων οδων.

Η ολική προθεσμία του έργου είναι τριάντα δύο (32) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αθήνα, 3/6/2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: