ΟΜΙΛΟΣ ΑΒΑΞ: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021
28 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΜΙΛΟΣ ΑΒΑΞ: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021

Κερδοφόρος ανάπτυξη και ισχυρή οικονομική θέση στην πορεία προς τη μετά covid εποχή

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας, ενώ το EBITDA πλησίασε τα επίπεδα προ πανδημίας, γεγονός που υποδηλώνει και την σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα.

Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021, τα οποία πιστοποιούν τη συνέχιση της θετικής πορείας που καταγράφηκε εντός του 2020 και τις σημαντικές επιτυχίες του Ομίλου, με προεξάρχουσα την υπογραφή της σύμβασης για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Πιο αναλυτικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε αύξηση 24,7% και διαμορφώθηκε στα €324,3 εκατ. έναντι €259,9 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020. Από αυτά €254,3 εκατ. προέρχονται από κατασκευές (78% των συνολικών εσόδων του Ομίλου), €1.9 εκατ. από παραχωρήσεις (1% των συνολικών εσόδων του Ομίλου), €62.7 εκατ. από ενέργεια (19% των συνολικών εσόδων του Ομίλου) και €5,4 εκατ. από λοιπές δραστηριότητες (2% των συνολικών εσόδων του Ομίλου).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €32,1 εκατ. έναντι €26,7 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2% ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικός ρόλο έπαιξαν τα έργα που υλοποιούνται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €24,7 εκατ. έναντι €22,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 8,7%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από €7,6 εκατ. έναντι €6,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 23,3%. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από €453 εκατ. στο τέλος του 2020, σε €428,5 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σε επίπεδο εταιρείας, o κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 22,4% και διαμορφώθηκε στα €249.4 εκατ. έναντι €203,7 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €21,7 εκατ. έναντι €24,8 εκατ. συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €20,1 εκατ. έναντι €15,5 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 29,8%. Σε αντίθεση με τον Όμιλο κατά το α΄ εξάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε €3,3 εκατ. έναντι €8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από €402 εκατ. στο τέλος του 2020, σε €376,3 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Η αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε €1,7 δις περίπου, αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχίας του επιχειρηματικού πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η θετική απόδοση, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Αναζήτηση: