01 Δεκεμβρίου 2012

Ανάληψη σιδηροδρομικού έργου αξίας €79,1 εκ (με συμμετοχή 33,34%) στην Πελοπόνησο

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από ΧΘ 73+135 έως ΧΘ 79+750 (80+493 ΝΣΓΥΤ), Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη», προϋπολογισμού €79,1 εκ προ αναθεώρησης & ΦΠΑ, την 31.01.2012 μεταξύ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε. και της Κοινοπραξίας J&P-ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – INTRAKAT στην οποία η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ μετέχει με ποσοστό 33,34%.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της υποδομής τμήματος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μήκους περίπου 7χλμ, καθώς και όλων των απαιτούμενων σιδηροδρομικών και οδικών έργων, του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και των αντίστοιχων άνω και κάτω οδικών διαβάσεων, των έργων αποχέτευσης & αποστράγγισης όμβριων υδάτων, των μικρών τεχνικών έργων οδοποίας και της αποκατάστασης του τοπικού αρδευτικού δικτύου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης στο τμήμα από Κιάτο έως Ροδοδάφνη την κατασκευή των κτιρίων επιβατών, των αποβαθρών, των στεγάστρων, των υπόγειων διαβάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων των σιδηροδρομικών σταθμών Ξυλοκάστρου, Ακράτας και Αιγίου και των σιδηροδρομικών στάσεων Ν. Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης, καθώς και τις Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού των οδικών διαβάσεων.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 30 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Μαρούσι, 01 Φεβρουαρίου 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: