07 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση – Σχολιασμός δημοσιευμάτων αναφορικά με την Εταιρεία

H ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο περί ενδιαφέροντος εξαγοράς της Εταιρείας, διευκρινίζει στο επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία και η διοίκησή της δεν έχουν λάβει ή εξετάσει οιαδήποτε πρόταση από οιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αναφορικά με την εξαγορά της και επομένως κάθε σχετική αναφορά των λόγω δημοσιευμάτων είναι αβάσιμη και αναληθής.

Η Εταιρεία και η διοίκησή της παραμένουν προσηλωμένες στους στρατηγικούς στόχους που έχουν ανακοινωθεί.

Μαρούσι, 07.07.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: