04 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση για Ενημέρωση προς Αναλυτές

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2) η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 04.05.2022 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2021, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 26.04.2022 με το Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.avax.gr.

Μαρούσι, 04.05.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: