ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20162017201820192020
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ10,2710,2811,7118,6112.38
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,910,910,920,950.93
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA9,7610,4210,738,958.38
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)1,531,341,512,162.45
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,161,141,091,131.12
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,091,081,031,051.05
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ5,6%5,5%5,8%7,4%9.5%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA9,2%7,4%9,2%10,1%10.6%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT-4,7%5,2%4,5%2,7%4.9%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-10,8%-0,4%-1,6%-2,0%0,6%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-7,9%-1,5%-4,8%-7,5%1.1%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-29,1%-9,2%-26,1%-51,7%6.4%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-3,3%-0,8%-2,2%-3,2%0,4%

Αναζήτηση: