ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20152016201720182019
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ6,3910,2710,2811,7118,61
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,860,910,910,920,95
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA18,449,7610,4210,738,95
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)0,821,531,341,512,16
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,141,161,141,091,13
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,181,091,081,031,05
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ15,0%5,6%5,5%5,8%7,4%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA5,8%9,2%7,4%9,2%10,1%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT7,2%-4,7%5,2%4,5%2,7%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ0,2%-10,8%-0,4%-1,6%-2,0%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-7,2%-7,9%-1,5%-4,8%-7,5%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-16,6%-29,1%-9,2%-26,1%-51,7%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-2,4%-3,3%-0,8%-2,2%-3,2%

Αναζήτηση: