ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20182019202020212022
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ11,7118,6112,169,845,95
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,920,950,920,910,86
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA10,737,768,217,485,09
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)1,512,162,572,292,81
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,091,131,120,030,02
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,031,051,051,061,02
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ5,8%7,4%11,5%5,3%5,2%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA9,2%10,1%13,5%8,6%14,5%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT4,5%2,7%6,8%3,8%9,8%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-1,6%-2,0%1,5%0,0%4,6%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-4,8%-7,5%1,2%-2,4%9,5%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-26,1%-51,7%6,7%-13,9%28,7%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-2,2%-3,2%0,4%-1,2%3,4%

Αναζήτηση: