ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης,
ρευστότητας και κερδοφορίας, σε ενοποιημένη βάση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ20172018201920202021
ΞΕΝΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ10,2811,7118,6112,169,84
ΞΕΝΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ0,910,920,950,920,91
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA10,4210,737,768,217,48
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EBITDA / ΧΡΗΜ. ΑΠΟΤ.)1,341,512,162,572,29
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (CURRENT RATIO)1,141,091,131,120,03
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (QUICK RATIO)1,081,031,051,051,06
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ5,5%5,8%7,4%11,5%5,3%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA7,4%9,2%10,1%13,5%8,6%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT5,2%4,5%2,7%6,8%3,8%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-0,4%-1,6%-2,0%1,5%0,0%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ-1,5%-4,8%-7,5%1,2%-2,4%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-9,2%-26,1%-51,7%6,7%-13,9%
(ΜΕΣΗ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
-0,8%-2,2%-3,2%0,4%-1,2%

Αναζήτηση: