ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜέτοχοιΜερίδιο
Μιτζάλης Κωνσταντίνος16,31%
JCGH Ltd14,33%
CSME Holdings Ltd9,76%
Savetrans Holdings Ltd8,73%
Χριστοδούλου Στέλιος8,50%
Honeysuckle Properties Ltd7,71%
Λοιποί Μέτοχοι <5%34,66%

ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΤΟΣΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (€)ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣRECORD DATEΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20000,0827.06.2001-01.08.2001
20010,1028.05.2002-15.07.2002
20020,3027.06.2003-11.08.2003
20030,3225.06.2004-28.07.2004
20040,2028.06.2005-01.08.2005
20050,1204.07.2006-12.07.2006
20060,1228.06.2007-06.07.2007
20070,1230.06.2008-07.07.2008
20080,0526.06.200930.06.200906.07.2009
20090,0402.07.201006.07.201012.07.2010
20100,0401.07.201105.07.201108.07.2011
20220,0719.07.202320.07.202323.07.2023

Αναζήτηση: