ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε όλες τις δραστηριότητες του ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κατά της Δωροδοκίας πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 και ISO 37001 αντίστοιχα.

Διαθέτοντας επί σειρά ετών πιστοποίηση ως προς ISO-9001 για την Διαχείριση Ποιότητας, ISO-14001 για την Διαχείριση Περιβάλλοντος, ISO-45001 για την Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας, και πρόσφατα πιστοποίηση ως προς ISO 50001 για την Διαχείριση Ενέργειας και ISO-37001 κατά της Δωροδοκίας, ο Όμιλος βελτιώνει διαρκώς την εικόνα και φήμη του, δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες του και επιτυχημένες συνεργασίες στις παγκόσμιες αγορές, γεγονός που τον καθιστά πρωτοπόρο στον χώρο των κατασκευών.

Αναζήτηση: