ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

PLANNER ENGINEER
10/11/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • PLANNER ENGINEER

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία 10+ ετών σε στον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση

τεχνικών έργων υποδομής (π.χ. Σιδηροδρομικά, Μετρό, Σήραγγες) και κτιριακών

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Άριστη γνώση primavera, MS Project
 • Καλή γνώση Tilos
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPLAN0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

 

http://apply.smartcv.co/avaxsa/job/pwvl

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘Η ΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/10/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘Η ΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (πολιτικού μηχανικού) ή Νομικού.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών με γνώσεις νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία σε διαγωνισμούς.
 • Άριστη γνώση Η/Υ & σχετικών προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • 2η γλώσσα με προτεραιότητα γαλλικά / ιταλικά / βουλγάρικα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

 

 

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΔΗΜ0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avaxsa/job/ov8q

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
21/10/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Προϋπηρεσία 3+ ετών σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου σε

κατασκευαστικά έργα κατά προτίμηση υδραυλικά – ενεργειακά.

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Πάτρα,

Πύργο και Αγρίνιο). Η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXISO0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avaxsa/job/j2zd

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
25/06/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 • Ηλεκτρονικού Τεχνικού/Μηχανικού

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολόγου  Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής
 • Άριστη Γνώση Autocad, Visio, MS Office
 • Επιθυμητή Γνώση IP Networking – Cisco Certification
 • Επιθυμητή Γνώση Windows Server / Win 10 ή Certification
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών κατά προτίμηση σε τεχνικά έργα/εργοτάξια.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και προετοιμασία σχεδίων κατασκευής και τεχνικών εγγράφων.
 • Επίβλεψη κατασκευής, προγραμματισμός συστημάτων και παρακολούθηση διαδικασίας πιστοποιήσεων

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXENG0032021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/43j

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
25/06/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 • Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Μηχανημάτων
 • Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί Βαρέων

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Μηχανημάτων
  • Γνώση υδραυλικών συστημάτων απαραίτητη
 • Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί Βαρέων Μηχανημάτων
  • Γνώση Ηλεκτρικού σχεδίου .
  • Εξοικείωση με ηλεκτρονικές πλακέτες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών κατά προτίμηση σε τεχνικά έργα/εργοτάξια.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΜΗ0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/g1e

 

 

SENIOR QUANTITY SURVEYOR / CONTRACT ENGINEERS
21/07/2021

Avax Group of companies is one of the largest Construction Groups in Greece. The group’s activities in all aspects of construction projects, civil engineering, building, hydraulic, marine and road works, electromechanical, energy and industrial, pipeline networks and natural gas, import of technical know-how from abroad & exports to other countries, helped it to achieve international recognition and to become a serious and accountable partner in co-operations with international institutions and the largest construction companies internationally.

WE ARE SEEKING:

Senior Quantity Surveyors / Contract Engineers

 

Experience – Qualifications

 • Graduates of Greek or foreign universities
 • 10 years proven post qualification experience in similar posts
 • Fluency in spoken and written Greek and English languages
 • Be highly organized and responsible
 • Be fully conversant with construction contracts terminology and practice and be willing to lead
 • Experience with FIDIC or FIDIC based contracts is desirable
 • Have fulfilled military obligations
 • The candidates, if based in Greece, must have flexibility to travel and work for short or long periods abroad

Job Description and Responsibilities

 • To represent the Contractor towards the Employer for contractual/ commercial requirements.
 • Liaising with the other departments so that the company’s obligations towards the Employer are properly fulfilled and risks are minimized.
 • Handling and Co-coordinating Contractual Correspondence with Employer and Third parties
 • Attendance to contractual meetings with the Employer’s Representative/ Project Manager. Drafting and or checking Minutes of Meetings as required.
 • Identifying potential grounds where the company is entitled to additional time and cost reimbursement under the contract.
 • Reviewing work verification for Variation Orders, Value Engineering Proposals and New Unit Prices.
 • Managing the Applications for Interim Payment Certificates (AIPC’s) and invoicing.
 • Mentoring, coaching, training and supervising the project quantity surveying team personnel.
 • Ensuring that proper records and reports are maintained to support and safeguard the Contractor’s entitlements
 • Supervising measurement and valuation of works (on site and from drawings) for Variations & Final Accounts.
 • Assessing, reviewing and mitigating commercial and contractual risks and implementing company’s policies for risk management
 • Preparation of subcontracts and services agreements
 • Ensuring the correct application of the contractual terms agreed with subcontractors and consultants including handling of important contractual correspondence.
 • Attendance to contractual meetings with Suppliers and Subcontractors where required.

 

Interested candidates may send their CV with code: AVAXSQS012021,

at humres@avax.gr ,

Website: www.avax.gr,

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/vm8

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

JUNIOR QUANTITY SURVEYOR / CONTRACT ENGINEERS
21/07/2021

Avax Group of companies is one of the largest Construction Groups in Greece. The group’s activities in all aspects of construction projects, civil engineering, building, hydraulic, marine and road works, electromechanical, energy and industrial, pipeline networks and natural gas, import of technical know-how from abroad & exports to other countries, helped it to achieve international recognition and to become a serious and accountable partner in co-operations with international institutions and the largest construction companies internationally.

WE ARE SEEKING:

Junior Quantity Surveyors / Contract Engineers

 

Experience – Qualifications

 • Graduates of Greek or foreign universities
 • Up to 8 years proven post qualification experience in similar posts
 • Fluency in spoken and written Greek and English languages
 • Be highly organized and responsible
 • Be interested in developing their skills and embarking on a career in the field of contract management
 • Experience with FIDIC or FIDIC based contracts is desirable
 • Have fulfilled military obligations
 • The candidates, if based in Greece, must have flexibility to travel and work for short or long periods abroad

Interested candidates may send their CV with code: AVAXJQS012021,

at humres@avax.gr ,

Website: www.avax.gr,

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/5n7

Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
29/07/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 • Ηλεκτροτεχνίτες και Ηλεκτρολόγους ΤΕ
 • Υδραυλικούς

 ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
 • Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού (ΠΔ 112/2012)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε έργα συντήρησης και τεχνικά

έργα/εργοτάξια.

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΛΥΔΡ0012021
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr

websites:  www.avax.gr,

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/2y5x

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο humres@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa 
  Αναζήτηση: