ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ  Πληροφορικής.
 • Προϋπηρεσία 5 ετών κατά προτίμηση σε τεχνική εταιρία.
 • Γνώση τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Laptop, Printers,  Δικτυακού εξοπλισμού).
 • Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε Windows 7 / 8 / 10, hardware και software.
 • Εμπειρία συστημάτων backup και restore.
 • Εμπειρία δικτύων, LAN, switching, routing, firewalling, VPNs.
 • Εμπειρία σε περιβάλλον Microsoft Windows Server Services & Technologies (AD, DHCP, DNS) και Linux (CentOS, Ubuntu).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΥ002
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,

Υπόψη Κα. Εξάρχου

Τηλ.:210-6375762

Για την αποστολή του βιογραφικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/o9g

 

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο humres@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/o9g
  Αναζήτηση: