Υπάλληλος Tμήματος Προσωπικού

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Υπάλληλο για το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας για τα κεντρικά γραφεία

Αρμοδιότητες:

 • Συλλογή και καταχώρηση στοιχείων απασχόλησης (παρουσιολόγια με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων αδειών)
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση αρχείων εργαζομένων
 • Συμμετοχή στην διεκπεραίωση διαδικασιών Τμήματος Προσωπικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ/ ΙΕΚ – κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων, HR, λογιστική)
 • Γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel – Word – Outlook)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε συνθήκες πίεσης χρόνου για την τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προϋπηρεσία σε Τμήμα Προσωπικού και εμπειρία σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, θα θεωρηθεί προτιμητέο προσόν.
 • Γνώση του προγράμματος Scan HRMS της Epsilonet

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: