Πολιτικός Μηχανικός (Τμήματος Προμηθειών)

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για το Τμήμα Προμηθειών για την κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ζητήσεων προσφορών
 • Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση με προμηθευτές
 • Ανάλυση τεχνικών δεδομένων και προδιαγραφών
 • Επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα για τεχνική αξιολόγηση προσφορών
 • Δημιουργία συγκριτικών πινάκων σε κατασκευαστική εταιρεία
 • Παρακολούθηση αφίξεων
 • Παρακολούθηση ολοκλήρωσης φακέλου εισαγωγών με όλα τα έγγραφα
 • Παραλαβή εγγράφων και έλεγχος αυτών
 • Παρακολούθηση δαπανών (εγκρίσεις και συμφωνίες)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή παρεμφερούς αντικειμένου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Office, ERP, CRM
 • Επιθυμητή γνώση revit
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: