Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικά)

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με ειδίκευση στα δομοστατικά για την κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες:

 • Επισκόπηση και έλεγχος της στατικής μελέτης
 • Έλεγχος συντονισμού στατικής μελέτης με αρχιτεκτονική και H/M μελέτη
 • Παρακολούθηση και έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων και πινάκων οπλισμού
 • Παρακολούθηση προόδου συμβούλων και υπεργολάβων
 • Τεχνική υποστήριξη εργοταξίου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση H/Y, MS Office, Autocad
 • Επιθυμητή γνώση revit
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και εστίαση στο αποτέλεσμα
 • Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: