Μονταδόροι για το «MINTIA POWER STATION»

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά  Μονταδόρους για την κατασκευή του έργου «MINTIA POWER STATION» στη Ρουμανία

Απαραίτητα Προσόντα Μονταδόρου:

  • Ταιριάζει και συναρμολογεί κατασκευές από υλικά όπως γωνιές, δοκούς IPE, HEA, UPN  χαλύβδινες πλάκες, χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός και τις  οδηγίες κατασκευαστικών σχεδίων.
  • Εμπειρία σε τοποθέτηση αγκυρίων και ένθετων κατασκευών.
  • Εμπειρία σε χωροθέτηση αγκυρίων και ένθετων κατασκευών στους άξονες x,y,z, σύμφωνα με τις συντεταγμένες των κατασκευαστικών σχεδίων και σε συνεργασία με τον τοπογράφο μηχανικό.
  • Μπορεί να χρησιμοποιήσει ασετυλίνη/οξυγόνο για κοπές.
  • Δυνατότητα ανάγνωσης σχεδίων.
  • Γνώση και χειρισμός μηχανών συγκόλλησης και εργαλείων.
  • Δυνατότητα άρσης 30 kg.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Δυνατότητα τήρησης οδηγιών ασφάλειας και ποιότητας. Σωστή χρήση των ΜΑΠ και παρακολούθηση εκπαίδευσης ασφάλειας που ισχύει για τη θέση εργασίας σας

Η Εταιρεία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Για την αίτηση σας μπορείτε να καλέσετε και στο 2106375665.

Αναζήτηση: