Λεβαδόροι για το «MINTIA POWER STATION»

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Λεβαδόρους  για την κατασκευή του έργου «MINTIA POWER STATION» στη Ρουμανία

Απαραίτητα Προσόντα Λεβαδόρου:

  • Επιθεώρηση και προετοιμασία φορτίων που πρέπει να μετακινηθούν.
  • Επιλογή και προετοιμασία του κατάλληλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση ενός φορτίου(ναυτικά, ιμάντες, σφιγκτήρες).
  • Γνώση χειρισμού περονοφόρου.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Δυνατότητα τήρησης οδηγιών ασφάλειας και ποιότητας. Σωστή χρήση των ΜΑΠ και παρακολούθηση εκπαίδευσης ασφάλειας που ισχύει για τη θέση εργασίας σας.

Η Εταιρεία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Για την αίτηση σας μπορείτε να καλέσετε και στο 2106375665.

Αναζήτηση: