Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές για το «MINTIA POWER STATION»

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά  Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές για την κατασκευή του έργου «MINTIA POWER STATION» στη Ρουμανία

Απαραίτητα Προσόντα Συγκολλητή:

  • Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Δυνατότητα τήρησης οδηγιών ασφάλειας και ποιότητας. Σωστή χρήση των ΜΑΠ και παρακολούθηση εκπαίδευσης ασφάλειας που ισχύει για τη θέση εργασίας σας.

Η Εταιρεία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Για την αίτηση σας μπορείτε να καλέσετε και στο 2106375665.

Αναζήτηση: