Γεωπόνος

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Γεωπόνο για την κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες:

  • Διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών για την επιλογή φυτών, για την φύτευση  τους και  τη σωστή συντήρηση των φυτών, δέντρων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, των λουλουδιών του εργοταξίου (επιλογή, φύτευση, μεταφύτευση, καθάρισμα, κλάδεμα, πότισμα, ράντισμα)
  • Φροντίδα όλων των χώρων του Κέντρου με σκοπό τη σωστή εμφάνιση και λειτουργικότητα του εργασιακού χώρου

Απαραίτητα Προσόντα

  • Απόφοιτος ΑΕΙ πτυχίο Γεωπονίας
  • Αρίστη γνώση Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο)
  • Προηγούμενη εμπειρία στον ανθοκομικό τομέα (π.χ. φυτώριο, ανθοδετική) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Αίσθημα ευθύνης και ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με το αντικείμενο
  • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: