Σχεδιαστής με Εξειδίκευση στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ αναζητά Σχεδιαστή με Εξειδίκευση στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

Αρμοδιότητες:

 • Εκπόνηση , και επαλήθευση σχεδίων γενικών διατάξεων και λεπτομερειών
 • Προμέτρηση και βελτιστοποίηση της ποσότητας του εξοπλισμού που προκύπτει από τα σχέδια
 • Έλεγχος των τεχνικών εγγράφων προδιαγραφών κάθε κατασκευής προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτές
 • Εφαρμογή σχεδιαστικών κανόνων και βελτιστοποιήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Συνεργασία με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων για την ενσωμάτωση των ηλεκτρολογικών σχεδίων – απαιτήσεων στα γενικότερα κατασκευαστικά σχέδια

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων CAD & MS Office
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης χρόνου και multitasking
 • Ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικού πνεύματος
 • Πολύ καλή γνώση των Ελληνικών και Αγγλικών, τόσο γραπτά όσο και προφορικά

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις και συνθήκες
 • Πρόθεση να ταξιδεύει τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας

Η Εταιρεία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: